Ocupació després del Covid a Sitges

El quadre següent representa el trasvals que per a l’ocupació a Sitges ha representat la crisi sanitària del Covid-19. A partir de les dades d’afiliació tant a la Seguretat Social com al règim especial d’autònoms, amb les dades tancades del primer trimestre de 2020 (de gener a març), es pot establir la comparació anual de les dades respecte març de 2019 per veure la caiguda interanual de llocs de treball, que ha afectat especialment als sectors de l’hosteleria, la construcció i el comerç, i a empreses d’entre 51 i 250 treballadors. En canvi, les primeres setmanes de crisi l’afiliació d’autònoms va aguantar. De tota manera, cal tenir en compte que les dades representades es tanquen el 31 de març de 2020, pel que no reflecteixen encara la caiguda d’ocupació a partir de l’abril, que es reflectirà en les dades del segon trimestre, a partir del 30 de juny.