Renda mitjana per secció censal

Us presentem la renda mitjana per cada secció censal de Sitges, a partir de les dades de 2016 de l’Instituto Nacional de Estadística.