Índex de preus del lloguer

Dades de preu del lloguer (mínim, mitjà i màxim) per secció censal a Sitges, en base a les dades publicades pel Ministerio de la Vivienda al web del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda: https://serpavi.mivau.gob.es