Un ple com a exemple

Es fa llarg, el Ple? Des de Ràdio Maricel hem minutat les intervencions dels regidors en el Ple del 26 de setembre, per destriar les intervencions en els debats dels diversos regidors, i el seu pes en la durada final de la sessió. El Reglament Orgànic Municipal indica en el seu article 144-g que les intervencions no passin dels 5 minuts, tot i que atorga a l’alcalde la potestat d’atorgar el doble o la meitat del temps en funció de la importància del punt a tractar.