Mobilitat a Sitges – Estat d’alarma

L’Instituto Nacional de Estadística utilitza les dades anonimitzades de les operadores telefòniques per fer un seguiment de la mobilitat dels diferents municipis durant la crisi del Covid19. En les següents gràfiques, amb dades recollides cada dos dies, es pot veure com la majoria de persones no s’ha mogut de Sitges durant l’estat d’alarma, especialment els caps de setmana i els dies de confinament reforçat, en que només funcionaven els serveis essencials. Les gràfiques registren tant les persones que abandonaven Sitges per anar a altres municipis, com les que venien diàriament a Sitges.
Aquesta imatge representa la procedència i el destí de la mitjàna diària de les persones que han travessat el límit del terme municipal de Sitges, per entrar o per sortir, en el període comprés entre el 15 de març i el 17 d’abril de 2020.