Ocupació després del Covid a Sitges

El quadre següent representa el trasbals que per a l’ocupació a Sitges està representant la crisi sanitària del Covid-19. A partir de les dades d’afiliació tant a la Seguretat Social com al règim especial d’autònoms, amb les dades tancades del segon trimestre de 2020 (d’abril a juny), es pot establir la comparació anual de les dades respecte juny de 2019 per veure la caiguda interanual de llocs de treball, que ha afectat especialment als sectors de l’hosteleria (un 29%), la construcció i el comerç. En canvi, l’afiliació dels autònoms es va mantenir, amb una caiguda interanual del 2%, i un manteniment durant tot el segon quadrimestre. De tota manera, cal tenir en compte que les dades representades o incorporen els treballadors afectats per ERTO, que formalment es consideren actius.