Sitges i les eleccions: la participació

Evolució del cens electoral 1977-2021, segons l’elecció:

Evolució de la participació 1977-2021, segons l’elecció:

Densitat de participació segons l’elecció (1977-2021)