Els usos del sòl segons el SIGPAC

El següent mapa ofereix els usos del sòl a Sitges segons el SIGPAC (Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles).