Internet des de Sitges

Interès per Sitges a les cerques de Google

Font: Google Trends. Segons informa Google, els nombres representen l’interès de cerca amb relació al punt més alt del gràfic. Un valor de 100 representa la popularitat màxima del terme. Un valor de 50 indica que el terme ha tingut la meitat de popularitat que al valor 100. Per últim, una puntuació de 0 significa que el terme ha tingut menys de l’1% de popularitat respecte al lloc amb més popularitat: SITGES A GOOGLE